Osnovni podatki

 

GRAVERSTVO ŠIŠKA d.o.o. Ljubljana

Celovška cesta 83, 1000 LJUBLJANA

Tel.: (01) 515-56-70, (01) 515-56-75

graverstvo.siska@siol.net

 

Podatki o računu

GRAVERSTVO ŠIŠKA d.o.o. Ljubljana

ID številka:  SI52640566
Matična številka: 5015332
Transakcijski račun pri NLB d.d.
SI56 0201 3001 6581 872
Izjava: SMO ZAVEZANECI ZA DDV

Copyright © 2023-Graverstvo šiška